TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Góp ý Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:25 | 05/03/2019)

Ngày 01/3/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 215/SNV-CCVC về việc đóng góp ý kiến Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Để thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, thành ủy và UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc góp trực tiếp trên Quyết định (dự thảo) gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 01/4/2019 để tổng hợp./.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào