TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

Tổ chức cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục: Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

(13:23 | 05/04/2022)

Thủ tục: Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển  lao động.

Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, tài liệu và thực hiện quy định sau:

- Trường hợp hồ sơ hợp đủ điều kiện thì tiến hành tiếp nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi, có giấy biên nhận hồ sơ cho người lao động.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện (theo yêu cầu thông báo) thì trả lại hồ sơ.

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tiến hành kiểm tra, đánh giá khả năng chuyên môn, tay nghề (đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn, tay nghề).

Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành tổ chức khám, kết luận tiêu chuẩn sức khỏe; thẩm tra, xác minh, kết luận lý lịch người lao động.

Bước 5: Tiến hành xác định người trúng tuyển trong đợt tuyển lao động; thông báo kết quả trúng tuyển; thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tuyển lao động.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng (Mẫu số 01-HĐLĐ) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của công việc cần tuyển.

c) Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng lao động.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng (Mẫu số 01-HĐLĐ).

+ Phiếu khám sức khỏe (Mẫu số 03-SK HĐLĐ).

+ Thẩm tra lý lịch theo Mẫu B-BCA(X01)-2020; (Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Là Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

2. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 40 tuổi đối với nam, dưới 35 tuổi đối với nữ.

3. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an nhân dân (Bệnh xá Công an tỉnh); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

4. Tiêu chuẩn về chính trị: Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019 của Quốc hội).

+ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

+ Thông báo chỉ tiêu tuyển của Bộ Công an.

+ Thông tư số 68/2019/TT-BCA, ngày 04/12/2019 của Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.

+ Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Thanh Đề
Ý kiến của bạn
Họ và tên*  
Email*  
Tiêu đề*  
Mã xác nhận*  
Nội dung