Công an tỉnh Thông báo tuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn
(09:19 | 16/09/2022)

Ngày 10/9/2022, Giám đốc Công an tinhe có Thông báo só 151/TB-CAT-TCCB về tuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn năm 2022

Căn cứ Thông tư 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân; Công an tỉnh Kiên Giang thông báo tuyển 28 lao động hợp đồng (LĐHĐ) không xác định thời hạn năm 2022, cụ thể như sau:

 

I. CÔNG VIỆC, SỐ LƯỢNG, NƠI LÀM VIỆC

 

1. Tuyển Cấp dưỡng:

 

Cần tuyển 22 LĐHĐ tại Công an các đơn vị, địa phương (đơn vị trực tiếp sử dụng lao động), cụ thể:

1.1. Phòng Hậu cần: 01 LĐHĐ

1.2. Phòng Tham mưu: 01 LĐHĐ

1.3. Trại Tạm giam: 01 LĐHĐ

1.4. Phòng Cảnh sát cơ động: 01 LĐHĐ

1.5. Phòng Cảnh sát đường thủy: 01 LĐHĐ

1.6. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 01 LĐHĐ

1.7. Công an thành phố Rạch Giá: 03 LĐHĐ

1.8. Công an thành phố Phú Quốc: 02 LĐHĐ

1.9. Công an thành phố Hà Tiên: 06 LĐHĐ

1.10. Công an huyện Hòn Đất: 01 LĐHĐ

1.11. Công an huyện An Minh: 01 LĐHĐ

1.12. Công an huyện Vĩnh Thuận: 01 LĐHĐ

1.13. Công an huyện Châu Thành: 01 LĐHĐ

1.14. Công an huyện Kiên Lương: 01 LĐHĐ

 

2. Tuyển Tạp vụ, vệ sinh khu vực sử dụng chung ở cơ quan:

Cần tuyển 05 LĐHĐ tại Công an các đơn vị, địa phương (đơn vị trực tiếp sử dụng lao động), cụ thể:

2.1. Phòng Hậu cần: 01 LĐHĐ

2.2. Phòng Tổ chức cán bộ: 01 LĐHĐ

2.3. Phòng Công tác đảng và công tác chính trị: 01 LĐHĐ

2.4. Công an thành phố Rạch Giá: 01 LĐHĐ

2.5. Công an huyện Tân Hiệp: 01 LĐHĐ

 

3. Tuyển Bảo vệ: Cần tuyển 01 LĐHĐ tại Công an thành phố Phú Quốc.