TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

Tin nhanh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến học tập báo cáo chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động”

(09:12 | 25/03/2023)

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập báo cáo chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động”. Tham dự tại điểm cầu Kiên Giang có đồng chí Thượng tá Võ Thị Anh Đào, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh chủ trì cùng Ban chấp hành Công đoàn Công an tỉnh, Chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công đoàn Công an nhân dân và cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên đã ôn lại truyền thống lịch sử, thời kỳ những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc. Người luôn giành sự quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang đã chia sẻ những luận cứ, dẫn chứng sinh động qua những câu chuyện…về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và quan điểm của của Bác với Đảng, dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân và người lao động…qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân hiểu sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; tình cảm của Người đối với cán bộ, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn; từ đó tiếp tục nhân lên những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tấn An