TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

Tổ chức cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Tuyển sinh chính quy tuyển mới vào các trường CAND năm 2022

(10:32 | 05/04/2022)

Ngày 04/4/2022, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang ký Thông báo số 43/TB-CAT-TCCB Tuyển sinh chính quy tuyển mới vào các trường CAND năm 2022.

Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Công an về tuyển sinh trong Công an nhân dân, để đảm bảo công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2022; Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thông báo tuyển sinh như sau:

I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI CÔNG DÂN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ

          1. Phân vùng tuyển sinh

          1.1. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy tuyển mới

          - Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Học viện Quốc tế; ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện ANND; gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y: Toàn quốc;

- Học viện CSND, các ngành còn lại của Học viện ANND: Phía Bắc;

- Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND: Phía Nam.

          1.2. Tuyển sinh đào tạo trung cấp

          - Hệ trung cấp Trường Đại học PCCC, Hệ trung cấp Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Toàn quốc;

- Hệ trung cấp Trường Cao đẳng ANND I: Toàn quốc;

          - Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I: Phía Bắc;

          - Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II: Phía Nam.

2. Phương thức tuyển sinh

-  Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, D30, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, D30, C03, D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01, D30 và bài thi: CA1, CA3.

+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, D30, C00, C03, D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01, D30 và bài thi CA1, CA3.

+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1, CA3.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1, CA3.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

 

Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổ hợp môn

A00

A01

D30

B00

C00

C03

D01

D04

1

Toán

Toán

Toán

Toán

Ngữ văn

Toán

Toán

Toán

2

Vật lý

Vật lý

Vật lý

Hóa học

Lịch sử

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

3

Hóa học

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Sinh học

Địa lý

Lịch sử

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

 

Ký hiệu và mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

TT

Mã bài thi

Phần Trắc nghiệm

Phần Tự luận

1.

CA1

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Toán

2.

CA2

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh

Ngữ văn

3.

CA3

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Toán

4.

CA4

Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển   

3.1. Đối tượng

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

3.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đủ tiêu chuẩn về chính trị theo quyết định hiện hành của Bộ Công an.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

- Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

- Tính đến năm dự tuyển công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:

Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Riêng:

+ Về chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

* Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

3.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung tại điểm 3.2, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

- Về giải đoạt được:

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận (được Bộ GD&ĐT đồng ý cử thi tuyển và có bằng khen của Bộ GD&ĐT) được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào một trong các trường Học viện ANND, Học viện CSND, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND, Học viện Chính trị CAND;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Văn học, Vật lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Văn học, Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Kthuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, ngành An toàn thông tin của Học viện ANND.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên n được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học PCCC.

- Tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Dự bài thi Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào được Cục Đào tạo - Bộ Công an, các trường CAND công bố.

3.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

- Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về đơn vị sơ tuyển trước ngày 01/06/2022 hoặc trực tiếp nộp tại các trường CAND trước ngày tổ chức bài thi Bộ Công an.

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi.

- Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

- Dự bài thi Bộ Công an và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào được Cục Đào tạo - Bộ Công an, các trường CAND công bố.

3.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

          - Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04 - Toán, Văn, tiếng Trung Quốc, D30 - Toán, Lý, tiếng Trung Quốc

- Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

- Lưu ý:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ CAND tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.

3.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3

- Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào  các trường CAND được xác định tại Phương thức 1 thì được áp dụng ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo phương thức 3.

- Tốt nghiệp THPT năm 2022.

4. Sơ tuyển

4.1. Thông tin, tuyên truyền

- Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thông tin về tuyển sinh CAND bằng nhiều hình thức, phối hợp với cơ quan truyền thông các cấp trong CAND để tuyên truyền để công dân, học sinh biết về tuyển sinh CAND và đăng ký sơ tuyển.

Lưu ý: phổ biến đầy đủ về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe để tránh trường hợp trúng tuyển, nhập học phát hiện không đảm bảo tiêu chuẩn phải trả về đơn vị sơ tuyển gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác và chỉ tiêu của Bộ.

4.2. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

- Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

          - Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;

          - Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe), thí sinh đăng ký tổ hợp bài thi Bộ Công an, mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp thêm 180.000đ. 

          4.3. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

- Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;

          - Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, cho thí sinh đăng ký nội dung kiểm tra khả năng vận động (vận động 1: chạy 100m; vận động 2: chạy 1500m đối với nam, chạy 800 đối với nữ; vận động 3: bật xa tại chỗ; vận động 4: co tay xà đơn) thống kê theo mẫu gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, đề xuất tổ chức kiểm tra.

          - Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Phí chụp ảnh do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

          4.4. Quy trình sơ tuyển

          + Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển);

          + Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ);

          + Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

          + Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND);

          + Kiểm tra khả năng vận động (áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu).

          4.5. Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển, lịch sơ tuyển và nộp hồ sơ:

          - Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ sơ tuyển kề từ ngày ra thông báo này.

          - Thời gian sơ tuyển và nộp hồ sơ: Công an tỉnh thông báo lịch sơ tuyển và nộp hồ sơ tuyển sinh sau.

          II. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

1. Đối tượng

1.1 Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng:

1.1.1. Đối tượng:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

1.1.2 Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được Công an tỉnh thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh thẩm định.

1.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

1.2.1 Đối tượng:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

1.2.2. Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 1 học viện, trường đại học CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và được Công an tỉnh thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển do Công an đơn vị, địa phương gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).

Danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển Công an các đơn vị, địa phương gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/4/2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đồng chí Đại úy Phạm Minh Đúng, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 0975.861.373.

Có biểu mẩu kèm theo.

Công an tỉnh thông báo tuyển sinh tuyển mới vào các Trường CAND năm 2022, đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

Thanh Đề

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; MAU DS SO TUYEN TUYEN SINH CAT KIEN GIANG 2022.doc; TB TUYEN SINH CAT KIEN GIANG 2022.docx
Ý kiến của bạn
Họ và tên*  
Email*  
Tiêu đề*  
Mã xác nhận*  
Nội dung