TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Công An tỉnh Kiên Giang

Tổ chức cán bộ

Xem với cỡ chữAA

Thủ tục: Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham Công an nhân dân tại Công an tỉnh

(13:29 | 05/04/2022)

Thủ tục: Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham Công an nhân dân 

- Trình tự thực hiện:                                       

Bước 1: Xây dựng kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Công an tỉnh); thông báo tuyển chon và công khai đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian và thủ tục tuyển chọn trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và niêm yết tại trụ sở của Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn); tiếp nhận hồ sơ đăng ký của công dân và tiến hành sơ tuyển (Công an xã, phường, thị trấn); thành lập Hội đồng khám sức khỏe và tiến hành tổ chức khám sức khỏe cấp huyện, ra lệnh gọi khám sức khỏe (Công an cấp huyện).

Bước 2: Thông báo kết quả khám sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện (Công an xã, phường, thị trấn); Tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch và kết luận TCCT đối với từng công dân và báo cáo hồ sơ những trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe và TCCT kèm theo hồ sơ thẩm tra, xác minh lý lịch, hồ sơ tuyển về Công an tỉnh (Công an cấp huyện).

Bước 3: Thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe cho từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Công an tỉnh).

Bước 4: Trình Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt danh sách công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện nhập ngũ.

Bước 5: Thông báo kết quả số công dân đủ điều kiện và khôngđủ điều kiện nhập ngũ (Công an tỉnh); tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách công dân được tuyển chon và ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Công an cấp huyện).

Bước 6: Tổ chức lễ giao, nhận quân (Công an, quân sự cùng cấp); Tiếp nhận, quản lý và tổ chức đưa công dân đi huấn luyện (Công an tỉnh); báo cáo kết quả tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Bản sao giấy khai sinh/ hoặc phô tô công chứng

b) Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo Nghị định 70/2019/CP) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi công dân làm việc và có dán ảnh kiểu Giấy chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6 cm, đóng dấu giáp lai.

c) Bản photo (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

d) Thẻ Đoàn viên/ hoặc sổ đoàn, Đảng viên (nếu có).

đ) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (bản chính).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: không có quy định về thời hạn giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an các tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Công an các huyện, xã phường, thị trấn, Cơ quan quân sự cùng cấp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Thẩm tra lý lịch (BCA(X01)-2020.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA, ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi nhập ngũ, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện ngĩa vụ tham gia CAND. Tuổi đời: Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Đối với đơn vị Cảnh sát cơ động; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương có khó khăn về nguồn tuyển, không bảo đảm đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

- Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5, Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sỹ CAND và văn bản hướng dẫn thực hiện của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an (Bản thân và cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng bản thân từ nhỏ, cha mẹ đẻ vợ hoặc chồng; anh, chị em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định).

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

3. Trình độ học vấn: Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

4. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công an nhân dân (Luật số 37/2018/QH14, ngày 20/11/2018).

- Luật nghĩa vụ quân sự  (Luật số 78/2015/QH13, ngày 19/6/2015)

- Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Thông tư số 94/2020-TT-BCA, ngày 01/9/2020 quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân  thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND

- Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn cụng dõn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân.

- Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của CBCS CAND.

Thanh Đề
Ý kiến của bạn
Họ và tên*  
Email*  
Tiêu đề*  
Mã xác nhận*  
Nội dung